Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Στοχευμένες Ακροάσεις

Σε αυτό το ιστολόγιο θα βρείτε ολοκληρωμένες οδηγίες για ενεργητική ακρόαση συγκεκριμένων μουσικών έργων από την ύλη των σχολικών εγχειριδίων μαζί με εύχρηστους χάρτες ακρόασης. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, αφού αρκεί ένα CD-player, CD με το έργο και ο χάρτης σε φωτοτυπίες.

Πληροφορίες

Η επιθυμία των εκπαιδευτικών μουσικής να ανταλλάξουν σκέψεις, προβληματισμούς, γνώσεις για όλες τις εκφάνσεις της διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικής στη β'-βάθμια εκπαίδευση, ήταν ο λόγος δημιουργίας αυτής της ομάδας εργασίας της Ε.Ε.Μ.Ε. Σκοπός της ομάδας είναι να ενημερώνει αλλά και να επιμορφώνει τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. -και όχι μόνο- για τις σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις διοργανώνοντας διαλέξεις, εργαστήρια και σεμινάρια. Δημιουργεί βιβλιογραφικό κατάλογο και αρχείο με έντυπο, ψηφιακό και οπτικο-ακουστικό υλικό που συλλέγει, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί-αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα μουσικής στο γυμνάσιο και στο λύκειο.